Du visar för närvarande Offentlig auktion – Fastighet i Österåker

Offentlig auktion – Fastighet i Österåker

I egenskap av god man enligt samäganderättslagen utbjuder advokat Anita Axelsson Shalit fastigheten Österåker Grindmossen 1:3 på offentlig auktion. Fastigheten omfattar en obebyggd markareal om ca 7 ha, med eventuell exploateringsmöjlighet, då den ligger i anslutning till Åkersberga.

Auktion hålls tisdagen den 17 maj 2022, kl 14.00, på Skeppsbron 40, våning 4, Stockholm.
Av tingsrätten fastställt lägsta pris för försäljning är 1 875 000 kronor.

Handpenning om 10 % av köpeskillingen skall erläggas vid auktionstillfället. Slutlikvid skall erläggas senast 14 dagar efter inropet.

Beskrivning av fastigheten, värdering och närmare information om försäljningen hittas på Ludvig.se

Vid frågor samt anmälan om närvaro på auktionen, vänligen kontakta advokat Anita Axelsson Shalit.
Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB
E-post: axelsson@axelssonkarlsson.se
Telefon: 072-3019100