Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB startade år 2010 genom ett samgående av erfarna advokater. Vi har ett specifikt fokus på fastighets-, hyres-, entreprenad-, avtals- och arbetsrättsliga frågor. Vi arbetar med tvistlösning, noggrannhet och tillgänglighet som ledord.

Vårt arbete

Vi har stor och framgångsrik erfarenhet av rättsliga processer inom våra rättsområden och för gärna våra klienters talan i domstol men minst lika ofta hjälper vi våra klienter med förlikningar och förebyggande rådgivning i syfte att undvika tvist, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och klientens önskemål.

Efter önskemål ger vi även skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom våra rättsområden.

Debitering

Vi tillämpar marknadsmässigt konkurrenskraftig arvodesfakturering. Vi hjälper självfallet till med att ansöka om rättsskydd för våra klienters räkning när sådan försäkring finns. Genom vårt samarbete med Villaägarnas Riksförbund ger vi en inledande kostnadsfri rådgivning per telefon till förbundets medlemmar.

Vid längre löpande rådgivningsuppdrag tecknar vi särskilda konsultavtal, med villkor som överenskommes med respektive klient.