Sandro Gazzayev arbetar som biträdande jurist inom byråns samtliga rättsområden. Han har tidigare arbetat på Regeringskansliet och på andra myndigheter. Sandro Gazzayev har omfattande erfarenhet från områdena arbetsrätt och familjerätt. Han besitter särskild kompetens inom området arbetstillstånd och ärenden som rör asyl och familjeanknytning. Sandro Gazzayev åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen och LVU samt målsägandebiträde i brottmål.

Sandro Gazzayev arbetar också med avtalsrätt och fordringsrätt.

Sandro Gazzayev
Biträdande jurist

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 076-301 11 17
E-post: sandro@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English / русский

Utbildning

Erfarenhet