Ragnhild Sjörén arbetar huvudsakligen med frågor rörande kommersiella entreprenader och konsumententreprenader, tvister med anledning av fel i fastighet/dolt fel i fastighet, bostadsrätt och samfälligheter. Ragnhild sysslar ofta med frågor rörande besiktningsverksamhet, överlåtelsebesiktningar, fastighetsägaransvar samt tvister rörande fordringar och konsultansvar. Ragnhild har lång erfarenhet av tvister rörande entreprenader och vindsombyggnader.

Ragnhild Sjörén företräder såväl företag, organisationer samt privatpersoner i tvister vid domstol inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Ragnhild Sjörén håller skräddarsydda kurser inom sina verksamhetsområden och externa kurser gällande överlåtelsebesiktningar, fastighetsägarens ansvar, konsument- och kommersiella entreprenader.

Ragnhild Sjörén
Advokat och delägare

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 072-301 23 10
E-post: sjoren@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English

Utbildning

Erfarenhet