Ragnhild Sjörén arbetar huvudsakligen med frågor rörande kommersiella entreprenader och konsumententreprenader, tvister med anledning av fel i fastighet/dolt fel i fastighet, bostadsrätt och samfälligheter. Ragnhild sysslar ofta med frågor rörande besiktningsverksamhet, överlåtelsebesiktningar, fastighetsägaransvar samt tvister rörande fordringar och konsultansvar. Ragnhild har lång erfarenhet av tvister rörande entreprenader och vindsombyggnader.

Ragnhild Sjörén företräder såväl företag, organisationer samt privatpersoner i tvister vid domstol inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Ragnhild Sjörén håller skräddarsydda kurser inom sina verksamhetsområden och externa kurser gällande överlåtelsebesiktningar, fastighetsägarens ansvar, konsument- och kommersiella entreprenader.

Ragnhild Sjörén
Advokat och delägare

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 072-301 23 10
E-post: sjoren@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English

Utbildning

 • 2001 Ledarskapsutbildning, Ferenc Albert Consulting
 • 2000 Juris kandidatexamen, Stockholms universitet
 • 2000 Intern miljörevisor ISO 14001
 • 1999 Intern kvalitetsrevisor ISO 9001
 • 1979 Trädgårdsingenjör, Statens trädgårdsskola

Erfarenhet

 • 2010 Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB
 • 2008-2010 Verksam på advokatbyrå
 • 2006-2008 Egen verksamhet
 • 2001-2006 Sektionschef och tf teknisk chef, Fastighetsägarna Stockholm AB
 • 1999-2001 Assistent till affärsområdeschefen för Samhällsbyggnad, WSP Group
 • 1985-1999 Konsult Söderblom & Palm (WSP Group)
 • 1980-1985 Överträdgårdsmästare och avd. chef, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
 • 1979-1980 Trädgårdsmästare/arbetsledare Södermalm, Parkförvaltningen Stockholm