Karolina Granath-Mészáros är huvudsakligen verksam inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, kommersiell avtalsrätt och skadeståndsrätt. Arbetet rör framför allt frågor om kommersiella entreprenader, konsumententreprenader, tvister med anledning av fel i fastighet/dolt fel i fastighet och plan- och byggjuridik. Hon biträder vid avtalsskrivning, tolkning av avtal och tvister inom dessa områden. Karolina Granath-Mészáros arbetar även med arbetsrätt.

Karolina Granath-Mészáros åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Karolina Granath-Mészáros
Advokat

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 072-301 94 50
E-post: granath@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English

Utbildning

Erfarenhet