Anita Axelsson Shalit har under sitt yrkesverksamma liv specialiserat sig på fastighets-, entreprenad- och avtalsinriktad juridik bland annat som fastighetsjurist hos en av Sveriges största fastighetsägare och på advokatfirmor.

Inom fastighetsrätten har arbetet främst handlat om att upprätta och biträda vid olika typer av avtalsskrivningar, tolka avtal, föra tvister om dolda fel, om skadeståndsansvar vid besiktningar och andra konsultuppdrag, förhandlingar om hyra och biträde vid hyrestvister och andra nyttjanderättsavtal.

Inom entreprenadrätten har Anita Axelsson Shalit företrätt både beställare och entreprenörer vid avtalstolkningar, rådgivning och entreprenadtvister i såväl allmän domstol som i skiljemannaförfaranden.

Anita Axelsson Shalit har stor processuell erfarenhet av domstolsprocesser i fastighets-, entreprenad- och skadeståndsrättsliga tvister. Bland annat företrädde hon den vinnande parten i rättsfallet NJA 2007 s 962.

Anita Axelsson Shalit
Advokat och delägare

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 072-301 91 00
E-post: axelsson@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English

Utbildning

  • 2000 Fastighetsföretaget ekonomi, KTH
  • 1992 Juris kandidatexamen, Uppsala universitet

Erfarenhet

  • 2010 Egen verksamhet, Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB
  • Advokat sedan 2004
  • Sedan 2001 verksam på advokatbyrå
  • 1994-2001 Fastighetsjurist, Fortifikationsverket
  • 1992-1994 Notarie, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm