Anders Karlsson är sedan länge verksam som advokat inom områden som arbetsrätt, fastighetsträtt, entreprenadjuridik, bostadsrättsjuridik, företagsjuridik, skadeståndsrätt och avtalsrätt.

Inom arbetsrätten har Anders Karlsson företrätt arbetstagare, fackliga organisationer och arbetsgivare i förhandlingar, vid upprättande av avtal och i ett stort antal tvister i tingsrätt, skiljenämnd och i Arbetsdomstolen. Dessutom är han författare till en arbetsrättslig lagkommentar utgiven på Norstedts Juridik och en lagkommentar till diskrimineringslagen utgiven senare på Jure Förlag. Anders Karlsson har genom åren hållit ett stort antal seminarier och föredrag inom arbetsrättens område för arbetsgivare, fackliga organisationer och statliga verk.

Inom fastighetsrätten och entreprenadrätten består arbetet främst av tvister om dolda fel i fastighet och fel i konsumententreprenader. Klienterna är privatpersoner, företag, statliga institutioner och försäkringsbolag. Erfarenheten av fastighet- och entreprenadtvister har medfört goda kunskaper i byggnadsteknik och goda kontakter med etablerade besiktningsföretag inom byggteknikområdet i Sverige.

Anders Karlsson håller även kurser i ovan nämnda verksamhetsområden.

Anders Karlsson
Advokat och delägare

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 070-899 92 50
E-post: karlsson@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English / русский

Utbildning

Erfarenhet

Publikationer