Anders Karlsson är sedan länge verksam som advokat inom områden som arbetsrätt, fastighetsträtt, entreprenadjuridik, bostadsrättsjuridik, företagsjuridik, skadeståndsrätt och avtalsrätt.

Inom arbetsrätten har Anders Karlsson företrätt arbetstagare, fackliga organisationer och arbetsgivare i förhandlingar, vid upprättande av avtal och i ett stort antal tvister i tingsrätt, skiljenämnd och i Arbetsdomstolen. Dessutom är han författare till en arbetsrättslig lagkommentar utgiven på Norstedts Juridik och en lagkommentar till diskrimineringslagen utgiven senare på Jure Förlag. Anders Karlsson har genom åren hållit ett stort antal seminarier och föredrag inom arbetsrättens område för arbetsgivare, fackliga organisationer och statliga verk.

Inom fastighetsrätten och entreprenadrätten består arbetet främst av tvister om dolda fel i fastighet och fel i konsumententreprenader. Klienterna är privatpersoner, företag, statliga institutioner och försäkringsbolag. Erfarenheten av fastighet- och entreprenadtvister har medfört goda kunskaper i byggnadsteknik och goda kontakter med etablerade besiktningsföretag inom byggteknikområdet i Sverige.

Anders Karlsson håller även kurser i ovan nämnda verksamhetsområden.

Anders Karlsson
Advokat och delägare

Telefon: 08-411 58 57
Mobil: 070-899 92 50
E-post: karlsson@axelssonkarlsson.se
Språk: Svenska / English / русский

Utbildning

 • Juris kandidatexamen, Stockholms universitet, 1992

Erfarenhet

 • 2010 Egen verksamhet, Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB
 • 2009 Egen verksamhet, Advokatfirman Anders Karlsson AB
 • 2004 Egen verksamhet, Advokatfirman Salmi & Partners AB
 • Advokat sedan 2003
 • 2000 Verksam på advokatfirma
 • 2000 Forskarassistent på Arbetslivsinstitutet
 • 1994 Jurist på Handikappombudsmannen
 • 1994 Handläggare på Riksförsäkringsverkets internationella sekretariat
 • 1993 Jurist inom ett Världsbanksprojekt i Moskva
 • 1992 Handläggare på Utlänningsnämnden

Publikationer

 • 2009 Lagkommentaren "Diskrimineringslagen" Jure Förlag
 • 2003 Diskrimineringslagarna i arbetslivet en facklig handbok Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)
 • 1999 Lagkommentaren "Diskrimineringslagarna en praktisk kommentar" Norstedts Juridik
 • 1997 Publikation om arbetsmarknaden i Sverige, inom ramen för en jämförande studie i FN-organet ILO:s regi
 • 1993 Artikel i Juridisk Tidskrift, Stockholms universitet
Stäng meny