Vi hjälper dig i tvister och vi hjälper dig att undvika tvister!

Vi är fastighetsägarens, byggföretagets, konsultens, arbetsgivarens och arbetstagarens hjälpande hand!

Vänd dig till oss när det gäller dina fastighets-, hyres-, entreprenad- och arbetsrättsliga frågor, när du vill ha rådgivning, behöver skriva eller tolka avtal, när du inte får betalt för ditt arbete eller när du råkat i tvist.

Vårt arbete

Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB består av sex advokater och jurister med mångårig erfarenhet inom områdena fastighetsrätt, entreprenadrätt, konsulträtt, arbetsrätt, obeståndsjuridik och bolagsrätt.

Vi har stor och framgångsrik erfarenhet av rättsliga processer inom våra rättsområden och för gärna våra klienters talan i domstol men minst lika ofta hjälper vi våra klienter med förlikningar och förebyggande rådgivning i syfte att undvika tvist, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och klientens önskemål.

Efter önskemål ger vi även skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom våra rättsområden.

Debitering

Vi tillämpar marknadsmässigt konkurrenskraftig arvodesfakturering.

Vi hjälper självfallet till med att ansöka om rättsskydd för våra klienters räkning när sådan försäkring finns.

Genom vårt samarbete med Villaägarnas Riksförbund ger vi en inledande kostnadsfri rådgivning per telefon.

Vid längre löpande rådgivningsuppdrag tecknar vi särskilda konsultavtal med förmånliga villkor, på avtalstid som överenskommes med respektive klient.

Du är välkommen att ringa!

Telefon: 08-411 58 57